Vintervikshallen

En ny idrottshall uppfördes i Vinterviken under 2015. Idrottshallen har en fullstor bollplan med läktare för 120 personer. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad med betyg Silver.

Exengo har varit inblandad i projektering av VVS, El och Telesystem, Styr och Automation samt utförde samtliga energiberäkningar och arbetade med Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2014-2015

Ort

Gröndal, Stockholm

Yta

2000 kvm

Fotograf