Vendelsö Hage Förskola

Exengo fick i uppdrag av Freindly Building att projektera en ny förskolebyggnad med passivhusteknik som delvis byggs med prefabricerade moduler. Projektets vision och mål var att skapa en attraktiv byggnad kombinerat med en bra arbetsmiljö för pedagoger samt en trivsam, säker och stimulerande miljö för barnen.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2013-2014

Ort

Haninge, Stockholm

Yta

800 kvm

Fotograf

Exengo