Exengo

Vendelsö Hage Förskola

Exengo fick i uppdrag av Freindly Building att projektera en ny förskolebyggnad med passivhus teknik som delvis byggs med prefabricerade moduler. Projektets vision och mål var att skapa en attraktiv byggnad kombinerat med en bra arbetsmiljö för pedagoger samt en trivsam, säker och stimulerande miljö för barnen.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Friendly Building
ARKITEKT: LINK Arkitektur
UPPDRAGSÅR: 2013-2014
ORT/PLATS: Haninge, Stockholm
STORLEK/YTA: 800 kvm
KOMPETENSER: BelysningEl och TelesystemEnergiStyr och Automation och VVS

Prenumerera på våra nyheter