Utsäljeskolan

Nya Utsäljeskolan ska omfatta totalt sex våningar inklusive gymnastiksal och ska rymma ca 940 elever från förskoleklass till årskurs nio. Klasserna kommer att delas upp i så kallade hemvister som är anpassade till 90 elever per hemvist. Byggstart för projektet kommer att ske under 2021 och hela skolan beräknas stå klar för inflyttning 2024.

Skolan miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.

Beställare

Fastighetsägare

HUSF 

Arkitekt

Uppdragsår

2019-2020

Ort

Segeltorp, Stockholm

Yta

ca 14000 kvm

Fotograf