Utecklingsprojekt Värtan

Exengo har fått förtroendet att ta fram förfrågningsunderlag för styr- och övervakning samt för VVS-installationerna inom Värta-projektets byggnader (Terminalbyggnad, Passagerargång, Tullvisitationsbyggnad, Fördelningsstation, Incheckningskurer, Speditionsbyggnad samt Teknikbyggnad).

Arbetet omfattar för Exengos del framtagande av driftkort med funktionstexter, teknisk beskrivning och planritningar. 

Beställare

WSP

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2013

Ort

Stockholm, Värtahamnen

Yta

ca 16000 kvm

Illustration