Exengo

Utecklingsprojekt Värtan

Exengo har fått förtroendet att ta fram förfrågningsunderlag för styr- och övervakning samt för VVS-installationerna inom Värta-projektets byggnader (Terminalbyggnad, Passagerargång, Tullvisitationsbyggnad, Fördelningsstation, Incheckningskurer, Speditionsbyggnad samt Teknikbyggnad).

Arbetet omfattar för Exengos del framtagande av driftkort med funktionstexter, teknisk beskrivning och planritningar. 

KUND/UPPDRAGSGIVARE: WSP
ARKITEKT: C.F Möller
UPPDRAGSÅR: 2013
ORT/PLATS: Frihamnen, Stockholm
STORLEK/YTA: ca 16 000 kvm
KOMPETENSER: Styr och Automation och VVS-installationer

Prenumerera på våra nyheter