Trångsundsskolan

Trångsundsskolan effektiviserar sina ytor och kommer att öka kapaciteten i form av två nya skolbyggnader för ytterligare 150 elevplatser. En ombyggnation/tillbyggnad på 3 800 kvm planeras och när projektet står klart kommer det att finnas plats för cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs nio. De nya byggnaderna projekteras för att nå miljöcertifieringen Miljöbyggnad, nivå Silver, som ställer hårda krav på energi, inneklimat och materialval. Trångsundskolan beräknas stå färdig 2022.

Exengo fick helhetsuppdraget att projektera samtliga discipliner inom installation och energi. De två nya skolbyggnaderna är certifierade enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2019-2020

Ort

Trångsund, Huddinge Kommun

Yta

ca 3800 kvm

Fotograf