Exengo

Trångsundsskolan

Trångsundsskolan effektiviserar sina ytor och kommer att öka kapaciteten i form av två nya skolbyggnader för ytterligare 150 elevplatser. En ombyggnation/tillbyggnad på 3 800 kvm planeras och när projektet står klart kommer det att finnas plats för cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs nio. De nya byggnaderna projekteras för att nå miljöcertifieringen Miljöbyggnad, nivå Silver, som ställer hårda krav på energi, inneklimat och materialval. Trångsundskolan beräknas stå färdig 2022.

Exengo fick helhetsuppdraget att projektera samtliga discipliner inom installation och energi. De två nya skolbyggnaderna är certifierade enligt Miljöbyggnad, nivå Silver,

FASTIGHETSÄGARE/KUND: HUSF / Arcona
ARKITEKT: Arcona Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2019-2020
PLATS: Trångsund, Huddinge Kommun
STORLEK: ca 3 800 kvm
VERKSAMHET: Skola
KOMPETENSER: VVSEl och TeleBelysning, Styr och automationEnergi

Fotograf: Barabild

Prenumerera på våra nyheter