Trångsundskolan

Trångsundsskolan effektiviserar sina ytor och kommer öka kapaciteten i form av två nya skolbyggnader för ytterligare 150 elevplatser.
En ombyggnation/tillbyggnad på 3800 kvm planeras och när projektet står klart kommer det finnas plats för cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs 9. De nya byggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer hårda krav på energi, inneklimat och materialval. Trångsundsskolan beräknas stå färdig 2022.

Exengo fick helhetsuppdraget att projektera samtliga discipliner inom installation och energi.

FASTIGHETSÄGARE/KUND: HUSF / Arcona
ARKITEKT: Arcona
UPPDRAGSÅR: 2019-2020
PLATS: Trångsund, Huddinge Kommun
STORLEK: ca 3800 kvm
VERKSAMHET: Skola
KOMPETENSER: VVSEl och TeleBelysning, Styr och automationEnergi

Rendering av: Arcona Arkiteter

Prenumerera på våra nyheter