Wiredscore

Vad är WiredScore?

WiredScore är ett internationellt företag som skapat ett certifieringssystem för fastigheters digitala infrastruktur.

Certifieringssystemet ger en tydlig bild av en fastighets digitala infrastruktur vilket skapar möjligheter för fastighetsägare att enklare förstå, förbättra, jämföra och marknadsföra byggnaden. Systemet gör det också tydligt för potentiella hyresgäster hur väl anpassad och robust fastigheten är för dagens och framtidens digitala arbetssätt.

Vad mäts?

WiredScore styrkortet mäter fem huvudaspekter av din byggnads digitala kapacitet, allt från dess förmåga att anpassa sig till framtida teknik, till den övergripande kvaliteten på användarupplevelsen.

Motståndskraft
Hur robust och säker är din digitala infrastruktur? Finns det en reservingång för fiber och skydd mot skador eller översvämning? Kort sagt, hur säkra är dina hyresgäster på oavbrutet bredband?

Framtida beredskap
Har din digitala infrastruktur flexibiliteten och kapaciteten att anpassa sig till ny teknik? Kan dina hyresgäster vara säkra på att deras byggnad är så framtidssäker som möjligt?

Mobil
Sträcker sig mobiltäckningen in i varje hörn av fastigheten? Vad sägs om källarparkeringen? Är byggnaden 5G klar, och om inte, vilka planer finns på plats?

Val av leverantörer
Finns det flera leverantörer av höghastighetsfiber att välja mellan? Fler valmöjligheter innebär mer konkurrenskraftiga priser och ger dina hyresgäster en potentiell backup om en tjänst går ner.

Användarupplevelse
Erbjuder byggnaden människor sömlös digital anslutning? Hur starkt är wifi i gemensamma utrymmen? Kommer din video att fortsätta strömma när du åker hissen till 38:e våningen?

Ett WiredScore-certifikat är ett bevis på att byggnaden har en bra uppkoppling, som är anpassad för framtida förändringar och som står emot fysiska störningar.

Företaget WiredScore har certifierat flera byggnader i USA, Australien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland och lanserades i Norden i slutet av november 2021. Några byggnader som certifierats inom WiredScore är: The Shard (UK), Duo Towers (FRA), Salesforce Tower (AUS) och Empire State Building (USA).

Vi är utbildade inom WiredScore. Var bland de första i Sverige med att certifiera er byggnad och låt Exengo sköta certifieringen åt er.

Wiredscore i Stockholm