VVS

VVS-installationer är nödvändigt, men kan vara kostsamt och något som man sällan gör flera gånger. Att skapa en god termisk komfort är komplext eftersom den påverkar trivsel och välmående. Därför krävs teknisk kunskap, erfarenhet, men också kreativitet i alla de projekteringsskeden vi stöter på. Våra VVS-konsulter designar energieffektiva och välfungerande inomhusklimat för både arbetsmiljöer och bostäder och hanterar uppdrag i samtliga skeden i byggprocessen. Från idé-/utredningsskede och förstudier via programhandlingar till projekteringsfas. Vi agerar även som installationssamordnare och installationsledare under byggskedet i allt från mindre ombyggnadsprojekt till stora utvecklingsprojekt och nyproduktioner.

Vi tror att den största kundnyttan uppnås med integrerad projektering där vi kan handlägga, projektera och ansvara för samtliga installationssystem. Ett helhetstänk för samtliga installationsområden i ett byggprojekt. Då kan vi påverka samtliga energibärare inom fastigheten, vilket är en stor fördel när man ska leverera energieffektiva lösningar. Den fysiska och tekniska samordningen underlättas också när alla installationskonsulter är samlade i ett kontor. Vårt fokus ligger i att optimera installationssystemen för beställare och brukare med hänsyn till funktion, energianvändning, investerings-, drift- och underhållskostnader. Exengos VVS-konsulter har levererat helhetslösningar med höga krav på energianvändning och miljöcertifiering i ett flertal stora projekt där våra beställare varit både privata och offentliga fastighetsägare, entreprenörer, förvaltnings- och projektledningsföretag.

Konsulter inom VVS i Stockholm

Vi arbetar med

  • Ventilation
  • Värme
  • Sanitet
  • Kyla
  • Gas
  • Tryckluft
  • Energi
  • Installationssamordning
  • Teknisk projektledning
  • Besiktningsuppdrag