Utbildning

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, KTH

Vi utbildar KTH-studenter på Samhällsbyggnadslinjen inom installationsteknik i deras kandidatarbete. Vi håller även i föreläsningar inom Systemval, Värme och Ventilation och är med och stöttar i Workshops och energiberäkningar i IDA ICE. Det är alltid roligt att få vara med och stötta studenter och komma med viktig arbetslivserfarenhet.

STI-INGENJÖR BELYSNINGSPROJEKTÖR

På STI är vi med för att ge kunskap om hur en ljusmiljö realiseras utifrån konceptuella studier och ljuslaborationer. Den studerande får grundläggande kunskap i hur man utifrån estetiken och ljusgestaltningen skriver en kravspecifikation som speglar behovet och hur den sedan överförs till ett underlag för den slutliga installationen. Centralt för kursen är hur människor kommunicerar sina förväntningar utifrån olika förutsättningar och hur dessa förväntningar speglas i verkligheten.

TEKNIKHÖGSKOLAN I LINKÖPING

Exengo ansvarar för kursen Tillämpad fysik och beräkningar vid Teknikhögskolan i Linköping. Kursen riktar sig till framtida VVS-ingenjörer som går i årskurs 1. Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper inom värmelära, energi, rörelse och dess olika fysikaliska begrepp. Studenterna lär sig att utföra simuleringar i energiprogrammet IDA ICE. Exengo föreläser i kursens samtliga områden, en kurs som skapar en god förståelse dimensioneringsberäkningar av värme, ventilation, vatten och sanitetsinstallationer och att tillämpa dessa i olika systemlösningar.

Utbildning av Exengo

Vi arbetar med

  • Projektering
  • Besiktningsuppdrag
  • Samordnad kontroll
  • Installationssamordning
  • Inventering
  • Kalkylering
  • Upphandling
  • Projektledning