Passivhus

Passivhus innebär att byggnader har välisolerad klimatskärm så att värmeförlusterna är minimala. På så sätt räcker uppvärmning via solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystem för att hålla god termisk komfort. Byggnaden värms upp ”Passivt” utan några extra värmekällor. Med detta koncept ges en energieffektivisering på upp till 75 % jämfört med byggnader som endast följer BBR-kraven. Passivhus är ingen standard som beskriver energiprestanda, utan snarare ett koncept för att uppnå högsta möjliga termiska komfort till låg total kostnad. Detta endast tack vare lågt årsvärmebehov som i sin tur ger lågt energiavtryck.

Exengos energikonsulter efterföljer passivhuskoncept enligt den tyska standarden Passive House Institute, ett internationellt certifieringssystem med samma kriterier oavsett plats på jorden. Exengos energikonsulter är internationellt certifierade passivhusexperter (CEPH) och kan hjälpa dig som kund med energisamordning enligt passivhusteknik.

Passivhus Exengo

Vi arbetar med

  • Projektering
  • Besiktningsuppdrag
  • Samordnad kontroll
  • Installationssamordning
  • Inventering
  • Kalkylering
  • Upphandling
  • Projektledning