Ljusdesign

Vi designar och skapar ljusmiljöer med ett helhetsperspektiv, där vi tar hänsyn till funktion, arkitektur, ekonomi, estetik, hållbarhet och design. Genom att verka som en länk mellan beställare, arkitekter, inredare och teknikkonsulter kan vi tillämpa ljusmiljöer där alla projektförutsättningar tas i beaktning genom alla skeden i projekten.

Som ackrediterade ljusdesigner (Svensk Ljusdesigner) samt medlemmar i IALD (International Association of Lighting Designers) är vi oberoende designers och fokuserar på innovativa belysningslösningar för balans mellan funktion och estetik.

En väl tillämpad ljusdesign uppfyller ställda branschkrav gällande god belysning, har brukaren i fokus samt främjar energieffektiva och hållbara lösningar. Vi skapar behagliga ljusmiljöer genom användning av olika lager av belysning som framhäver arkitektoniska element och skapar rum av ljus.

Ljusdesign med ett helhetsperspektiv

Vi arbetar med

  • Ramprogram
  • Från Programhandlingar till Systemhandlingar och färdiga Bygghandlingar
  • Ljusgestaltning
  • Belysningsplanering, ljusberäkning, visualiseringar och provbelysningar
  • Ljus-och Luminansmätningar
  • Livscykelanalyser-LCC
  • Ljusstyrning/programmering och energieffektivisering
  • Belysningsstyrning, certifierade programmerare i Helvar, KNX och Dynalite
  • Certifieringar för LEED, BREEAM och Miljöbyggnad