Kommunikation och säkerhet

Exengos konsulter har lång erfarenhet av och expertkunskap inom el, tele, kommunikation och säkerhet. Erfarenhet vi samlat på oss genom att medverka i olika byggnader så som skolor, sjukhus, hotell, butiker, idrottsanläggningar och kontor men även olika kulturbyggnader med bevarande krav som kyrkor och kulturhus. Utvecklingen som sker med ny teknik ställer högre krav på en byggnads samtliga system system.

Vi hjälper dig att projektera och dokumentera system för kommunikation, säkerhet, tele och data utifrån specifika behov. I samarbete med arkitekter, fastighetsägare, entreprenörer, teleoperatörer och myndigheter är vi vana att skapa komplexa system för höga krav men också att ta ansvar för hela projekt – från förstudie till genomförande och uppföljning.

Exengos experter inom telesystem och kommunikation & säkerhet är certifierade inom inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning.

Kommunikation och säkerhet

Vi arbetar med

  • Telesystem
  • Telefoni och inomhustäckning mobiltelefoni
  • IT / Data
  • Säkerhetssystem – lås, passage, brandlarm, utrymninslarm och CCTV
  • Projektering BIM och Revit
  • Projektledning