Energi

I varje byggprojekt minskas energianvändning medföra en minskning av byggnadens belastning på miljön.

Då byggnader består av en rad komplexa tekniska system som samverkar med deras brukare, är bred kunskap om dessa en förutsättning för att uppnå god funktion och låg energianvändning.

Exengo har energikonsulter med lång erfarenhet av energiberäkningar, energisamordning och utredningar i såväl befintliga byggnader som nybyggnationer.

Förutom stor kompetens inom energiberäkning och samordning har våra energispecialister ett tätt samarbete med våra installationskonsulter inom el, VVS och automation & styr. Tillsammans kan vi få ett helhetsgrepp på er byggnad och utreda vilka effektiviseringsåtgärder som är mest lönsamma. Dessa har blivit viktigare än någonsin med dagens klimatmål och skenande elpriser. 

Minst vart fjärde år ska stora företag och verksamheter utföra energikartläggningar. Exengo har certifierade energikartläggare som kan hjälpa er med arbetet.   

Exengo energikonsult

Vi arbetar med

  • Energiberäkningar (BBR, Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM)
  • Energieffektivisering
  • Energikartläggning – Certifierade inom EKL
  • Miljösamordning 
  • Energisamordning – stöd i hela byggprocessen för projektanpassade energimål
  • Köldbryggeberäkningar  – beräkningar för köldbryggor i byggnadskonstruktioner
  • Dagsljusberäkningar 
  • LCC-kalkyler