El

I arbetet som elkonsult är det viktigt att i varje projektstart identifiera risker, möjligheter och beräkna effekter som kommer att avgöra storleken på de komponenter som ska ingå i anläggningen. Detta lägger grunden till hela projekteringen och avgör vilka val och beslut man tar. Vår organisation har bred och hög kompetens och överskrider de klassiska gränserna mellan olika discipliner, vilket ger oss ett brett perspektiv och stor förståelse för hela byggprocessen.

Dagligen möter vi olika frågeställningar som kräver en hög förmåga att tolka önskemål och besked för att göra rätt överväganden vid val av produkter och system i de handlingar vi utformar. Helhetstänk, engagemang och expertis är ord som präglar oss i vårt arbete som rådgivande konsulter. Genom att se helheten i ett projekt kan vi bidra till rådgivning och lösningar på rätt nivå för våra beställare och brukare. I slutändan leder det till smartare lösningar och lägre kostnader. Vi projekterar handlingar för både ny- och ombyggnationer för alla tänkbara fastigheter så som hotell, kommersiella fastigheter, butiker, sjukhus, restauranger, skolor och förskolor samt tekniska fastigheter som bussdepåer och laboratorier.

Med vår mätanalysator kan vi hjälpa till med elkvalitetsmätningar (spänning, ström, effekt, obalans, övertoner, flimmer mm.) och analysera hur er elanläggning egentligen mår. Problem kopplade till elkvalitet kan till exempel vara att utrustning störs eller i värsta fall går sönder.

Vi har erfarenhet av att projektera installationer till byggnader som ska miljöcertificeras inom BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Svanen och Green Building.

El av Exengo

Vi arbetar med

 • Kraftsystem
 • Ställverk
 • Belysning
 • Belysningsstyrningar
 • Elmiljö
 • Telefoni och data
 • Reservkraft och UPS-system
 • Åskskydd
 • AV-teknik
 • Elkvalitetsmätningar
 • Besiktningar
 • Belysningsprogrammering KNX och Helvar