BIM-Samordning

BIM står för Building Information Modelling (Byggnadsinformationsmodellering) och syftar på att en 3D-modell byggs upp av ett projekt innehållande information om varje enskilt objekt som lagts in som en del i projektet.

BIM är en viktig del i byggprocessen och gör det möjligt att hantera information i projekt, under produktion men även i förvaltning. Projektörernas 3D-modeller fylls med information som kopplas ihop med olika program och databaser vilket möjliggör kvalitativa underlag som kan skapa kalkyler, analyser, simuleringar och ge en god inblick i byggnadens komplexitet.

Med en genomarbetad samordningsmodell (3D-modell) når information effektivt ut till projektdeltagare, entreprenörer och framtida användare vilket minskar tid, kostnader och risker från projektets start till färdig byggnad.

Vi hjälper dig med 3D-samordning, även i de projekten där vi inte projekterar installationerna. Vi bygger upp samordningsmodeller och driver samordningsmöten där vi i tidiga skeden kan identifiera och undvika kollisioner mellan olika installationer och byggnadens konstruktion. Kollisioner som kan skapa onödiga kostnader under produktionen. BIM-samordning, en viktig pusselbit för lyckade och kostnadseffektiva projekt!

Tjänster inom BIM-samordning

Vi arbetar med

  • Projektering
  • Besiktningsuppdrag
  • Samordnad kontroll
  • Installationssamordning
  • Inventering
  • Kalkylering
  • Upphandling
  • Projektledning