Automation och styr

Dagens moderna, bekväma och energisnåla fastigheter ställer höga krav på integration av olika tekniska system inom VVS, elteknik, belysning, kommunikation och säkerhet. Vi skapar lösningar för styr- och övervakningssystem av fastigheter till mer komplexa styrsystem inom industri och infrastruktur. Vårt fokus är att bygga tekniskt genomtänkta lösningar med energibesparing, samtidigt som vi tar hänsyn till att skapa logiska och lättanvända system för förvaltningsskedet.

När vi arbetar med befintliga fastigheter startar vi oftast med en kartläggning och inventering av byggnaderna. Vi fastställer vilka åtgärder som behöver göras för att skapa energi- och användarvänliga system. Detta hjälper våra beställare att förvalta sina fastigheter på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Våra konsulter har lång erfarenhet och bred kompetens inom automation. De flesta har en bakgrund som entreprenörer. I kombination med erfarenheten från konsultsidan skapar det en allsidig förståelse för problemen de ställs inför. Vi arbetar med projektering av kontor, hotell, restauranger, sjukhus, laboratorier, köpcentrum, skolor, bostäder samt industri- och infrastrukturprojekt.

Automation & styr av Exengo

Vi arbetar med

  • Projektering
  • Besiktningsuppdrag
  • Samordnad kontroll
  • Installationssamordning
  • Inventering
  • Kalkylering
  • Upphandling
  • Projektledning