Exengo

Stora Mossens Idrottshall

En ny dubbel idrottshall uppfördes på Stora Mossens Idrottsplats i Bromma under 2013.

Hallarna har fullstora bollplaner med läktare för 120 personer. Alvik Basket nyttjar den ena hallen för klubbens ungdomsverksamhet. Återvinning av spillvärme från intilliggande ishall nyttjas för varmvattenproduktion för idrottshallen.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå Guld.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Fastighetskontoret / Arcona
ARKITEKT: Arcona Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2012-2013
ORT/PLATS: Stora Mossen, Bromma
STORLEK/YTA: 3 000 kvm
KOMPETENSER: El och TelesystemEnergiMiljöStyr och Automation och VVS

Prenumerera på våra nyheter