Stora Mossens Idrottshall

En ny dubbel idrottshall uppfördes på Stora Mossens Idrottsplats i Bromma under 2013.

Hallarna har fullstora bollplaner med läktare för 120 personer. Alvik Basket nyttjar den ena hallen för klubbens ungdomsverksamhet. Återvinning av spillvärme från intilliggande ishall nyttjas för varmvattenproduktion för idrottshallen.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå Guld.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2012-2013

Ort

Stockholm, Bromma

Yta

3000 kvm

Fotograf

Exengo