Stommen HQ

Stommen Group bygger nytt huvudkontor utanför Markaryd, strategisk bredvid E4:an med ett tydligt mål om att skapa Sveriges bästa arbetsplats och mötesplats. Stommen group består av åtta olika möbelföretag som nu ska samlas i ett gemensamt huvudkontor mitt i Sveriges södra grönska. Utöver arbets- och mötesplatser skapas även showroom som ska erbjuda en fantastisk upplevelse till kunder och leverantörer.

Exengo har fått i uppdrag att skapa belysningskoncept och projektera bygghandlingar för belysningssystemen till Stommen HQ interiöra delar.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2023

Ort

Markaryd

Yta

7 800 kvm

Visualisering

Kompetenser 

El, Ljusdesign