Stockholms Universitetsbibliotek

Exengos uppdrag omfattades av ombyggnad av ventilationssystem och nyinstallationer av komfortkyla i byggnaden som innehåller biblioteksytor, boklager, bokarkiv, undervisningslokaler, mötesrum, kontorsytor mm. Uppdraget till Akademiska Hus inleddes med förstudier och programhandlingar fram till upprättande av bygghandlingar.

Projekteringen följde krav enligt Miljöbyggnad Silver. Byggnaden är blåklassad enligt Stockholms Stadsmuseums indelning. Biblioteket uppfördes i början av 1980-talet och är ritat av Ralf Erskines arkitektkontor.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2009-2013

Ort

Stockholm

Yta

ca 15000 kvm

Fotograf