Stockholms Universitetsbibliotek

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, BYGGNAD 133:22

Exengos uppdrag omfattades av ombyggnad ventilationssystem samt nyinstallationer av komfortkyla i byggnaden som innehåller biblioteksytor, boklager, bokarkiv, undervisningslokaler, mötesrum, kontorsytor mm. Uppdraget till Akademiska Hus inleddes med förstudier och programhandlingar fram till upprättande av bygghandlingar.

Projekteringen följde krav enligt Miljöbyggnad Silver. Byggnaden är blåklassad enligt Stockholms Stadsmuseums indelning. Biblioteket uppfördes i början av 1980-talet och är ritat av Ralf Erskines arkitektkontor.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Akademiska Hus
ARKITEKT: SSARK / LINK Arkitektur
UPPDRAGSÅR: 2009-2013

ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: ca 15 000 kvm
KOMPETENSER: Styr och Automation och VVS

Bild: SSARK

Prenumerera på våra nyheter