Spinneriet

På attraktiva Södermalm i Stockholm med närhet till Nytorget byggs bostadskvarteret Spinneriet. Kvarteret ligger som en förlängning av Bondegatan intill Barnängen och Vitabergsparken. I bottenvåningarna planeras det för butiker och service.

Huset innehåller 88 st bostadsrätter. Exengo har varit med under programhandling och systemhandling och utfört energi- och dagsljusberäkningar. Projektet ska certifieras enligt Svanen. Bostäderna byggs med omtanke för både miljön och för dem som ska bo i huset. Spinneriet beräknas stå klart för inflyttning under hösten 2023.

Läs mer om projektet här.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2019-2021

Ort

Stockholm, Södermalm

Yta

7000 kvm

Illustrationer

Kompetenser 

Energi