Exengo

Spårvagnsdepå på Lidingö

En ny spårvagndepå och trafikledningscentral byggs vid hållplats AGA på Lidingö. Efter uppförandet ska depån rymma 30 st spårvagnar och tanken är att den ska användas som depå för hela Spårväg City den dag Linje 7 och Lidingöbanan länkas ihop.

Exengo har fått i uppdrag att vara provningsledare för depån. Det innebär att kontrollera samtliga funktioner för fastigheterna och säkerhetsfunktioner kring lågspänning, högspänning, tågförflyttning och serviceutrustning i verkstadshall och tvätthall.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: AB Storstockholms Lokaltrafik / WSP
ARKITEKT: &Rundquist / BBH Arkitektur & Teknik
UPPDRAGSÅR: 2016
ORT/PLATS: Lidingö, Stockholm
STORLEK/YTA: –
KOMPETENSER: Styr och automationSäkerhet och Teknisk projektledning.

Prenumerera på våra nyheter