Seldonet

Den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar har ambitioner att bli Sveriges mest hållbara. Ett av kvarteren som byggs är Seldonet, med Veidekke som byggare och Obos som slutkund. Kvarteret ska inhysa 53 lägenheter samt ha en lokal i markplan. Huset certifieras enligt Svanen och har även ambition att nå nivå 2 av 3 inom Sigtuna stadsängars egna hållbarhetsprogram vilket medför krav på solcellsanläggning och låg energianvändning.

Exengo axlar rollen som energisamordnare och har utfört energibalansberäkningar samt dagsljussimuleringar från systemhandling och fortsätter hela vägen fram till färdig bygghandling.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2020-2021

Ort

Sigtuna Stadsängar, Sigtuna

Yta

4700 kvm

Illustration

Kompetenser