Sätra Idrottshall

En ny idrottshall uppfördes på Sätra Idrottsplats i Stockholm under 2015. Idrottshallen har fullstor bollplan med läktare för 120 personer.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad med betyg Guld.

Återvinning av spillvärme från intilliggande ishall nyttjas för värmeproduktion för idrottshallen.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2014-2015

Ort

Sätra, Stockholm

Yta

2000 kvm

Fotograf

Exengo