Exengo

Sätra Idrottshall

En ny idrottshall uppfördes på Sätra Idrottsplats i Stockholm under 2015.
Idrottshallen har fullstor bollplan med läktare för 120 personer.
Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad med betyg Guld.

Återvinning av spillvärme från intilliggande ishall nyttjas för värmeproduktion för idrottshallen.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Fastighetskontoret / Arcona
ARKITEKT: Arcona Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2014-2015
ORT/PLATS: Sätra, Stockholm
STORLEK/YTA: 2 000 kvm
KOMPETENSER: El och TelesystemEnergiMiljöStyr och Automation och VVS

Prenumerera på våra nyheter