KOMMUNIKATION & SÄKERHET

KOMMUNIKATION & SÄKERHET

Utvecklingen med ny teknik ställer högre krav på en byggnads system för el, tele, kommunikation och säkerhet. 

Exengos konsulter har lång erfarenhet av och expertkunskap inom el, tele, kommunikation och säkerhet. Erfarenhet vi samlat på oss genom att medverka i olika byggnader så som skolor, sjukhus, hotell, butiker, idrottsanläggningar och kontor men även olika kulturbyggnader med bevarande krav som kyrkor och kulturhus.

Vi hjälper dig att projektera och dokumentera system för kommunikation, säkerhet, tele och data utifrån specifika behov. I samarbete med arkitekter, fastighetsägare, entreprenörer, teleoperatörer och myndigheter är vi vana att skapa komplexa system för höga krav men också att ta ansvar för hela projekt, från förstudie till genomförande och uppföljning. 

Exengos experter inom telesystem och kommunikation och säkerhet är certifierade inom inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning.

Resedan_12_cropped
Vi arbetar med
Rehnsgatan_18_cropped

VILL DU VETA MER?

Kontakta Björn Qvinnström
Tel. 08 120 038 58