Exengo

Rödabergsskolan

I Vasastan pågår en om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan för fullt för att tillmötesgå det stora söktrycket i området. När skolan står klar för inflyttning till höstterminen 2022 kommer det finnas plats för ca 1040 elever i klasserna F-9. 

Den nuvarande skolbyggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull vilket ställer stora krav på projektering när fler lärmiljöer, nytt storkök och större matsal ska inrymmas. Tillbyggnaden kommer att innehålla en ny idrottshall, specialsalar och lärmiljöer och ett pedagogiskt uterum. 

Exengo har varit delaktiga sedan utredningsskedet 2014 genom förslagshandling till färdiga bygghandlingar 2020. 

Rödabergsskolan ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: SISAB
ARKITEKT: Tengbom
UPPDRAGSÅR: 2014-pågående
ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: Nybyggnad 8000 kvm och ombyggnad ca  7000 kvm
KOMPETENSER: VVSStyr och automation, Energi

Prenumerera på våra nyheter