Rödabergsskolan

I Vasastan pågår en om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan för fullt för att tillmötesgå det stora söktrycket i området. När skolan står klar för inflyttning till höstterminen 2022 kommer det finnas plats för ca 1040 elever i klasserna F-9. 

Den nuvarande skolbyggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull vilket ställer stora krav på projektering när fler lärmiljöer, nytt storkök och större matsal ska inrymmas. Tillbyggnaden kommer att innehålla en ny idrottshall, specialsalar och lärmiljöer och ett pedagogiskt uterum. 

Exengo har varit delaktiga sedan utredningsskedet 2014 genom förslagshandling till färdiga bygghandlingar 2020. 

Rödabergsskolan ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2014-pågående

Ort

Vasastan, Stockholm

Yta

Nybyggnad 8000 kvm, ombyggnad ca 7000 kvm

Fotograf

Exengo

Kompetenser 

VVSStyr och automationEnergi