Rödabergsskolan & Rödabergshallen

Rödabergsskolan har byggts om för att kunna ta emot 400 fler elever för att tillmötesgå det stora söktrycket i området. Ombyggnaden har skapat fler lärmiljöer, nytt storkök och en större matsal. Dessutom har skolan utökats med en ny byggnad med specialsal och lärmiljöer för de yngre barnen.  Nybyggnaden innehåller även Rödabergshallen, en ny fullstor idrottshall med sex stycken tillhörande omklädningsrum och med idrottsförvaltningen som hyresgäst. 

Skolan stod delvis klar under hösten 2022 och ger idag plats för ca 1000 elever i klasserna F-9. Exengo har varit med i projektet sedan utredningsskedet som startade 2014 och projekterat förslagshandlingar och färdiga bygghandlingar som levererats under 2020.

Den befintliga byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull och certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. 

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2014-2022

Ort

Vasastan, Stockholm

Yta

Nybyggnad 8000 kvm, ombyggnad ca 7000 kvm

Fotograf