Riddervikshallen

En ny idrottshall uppfördes invid Hässelby Villastads bollplan under 2016. Idrottshallen har fullstor bollplan med läktare för 120 personer.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad med betyg Silver.

Exengo har varit inblandad i projektering av VVS, El och Telesystem, Styr och Automation samt utförde samtliga energiberäkningar och arbetade med Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2015-2016

Ort

Hässelby, Stockholm

Yta

2000 kvm

Fotograf

Exengo