Policys

Vår ambition är att skapa hållbara och inspirerande miljöer för människor som värdesätter kvalitet ner på detaljnivå. Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners genom att ge kunskap, trygghet och kvalitet genom hela arbetsprocessen.

Vi arbetar för att:

 • Slutresultatet motsvarar kundens förväntningar; uttalade och underförstådda krav.
 • Handlingar är utformade för avsedd användning.
 • Tidsplaner och ekonomiska ramar innehålls.
 • Kunden upplever oss som engagerade med förståelse för hans situation.
 • Göra kontinuerlig erfarenhetsåterföring och förbättra vårt arbete i uppdragen för att uppnå och utveckla våra kvalitetsmål.

Miljöpolicy

Exengo verkar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi jobbar aktivt och ständigt mot att utveckla och implementera ekonomiska och hållbara installationslösningar där minimerad miljöpåverkan och människors hälsa är fokus. Som genuint engagerade och aktivt delaktiga i att skapa och utveckla hållbara miljöer är vi även måna om att ”leva som vi lär” där våra vardagliga rutiner med uttalade miljöpolicys såsom transportmedel, arbetsmaterial, energianvändning och miljöavfall efterföljs.

Med ett certifierat miljöledningssystem och kompetenser i företaget inom energioptimering samt miljöcertifieringssystem, är vi alltid väl insatta i den senaste utvecklingen.

Vi arbetar för att:

 • Minimera energiutnyttjandet i konstruktioner/system för att minska miljöbelastningen under ett systems hela livstid.
 • Undvika material med hög miljöbelastning vid produktval.
 • Skapa förutsättningarna för ett bra inomhusklimat och elmiljö.
 • Se till att vår personal är informerad om och uppdaterad på såväl relevant miljölagstiftning som på våra miljöledningsrutiner för att säkerställa efterlevnaden av lagstiftningen.
 • Ha ett effektivt ledningssystem för miljö, som genom aktivt arbete ska ge ständiga förbättringar såväl genom långsiktiga som kortsiktiga mål, samt handlingsprogram, som regelbundet förnyas och följas upp.
 • Internt aktivt sträva efter ett optimerat miljötänk vad gäller inköp, transportmedel och avfall.

Integritetspolicy

Då du skickar en ansökan eller intresseanmälan till Exengo registreras dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem. Intresserade kan söka en specifik ledig tjänst eller mejla in en intresseanmälan via vår hemsida. Information om den sökande lagras i en databas. Behöriga rekryteringsansvariga inom Exengo kan sedan matcha kandidater med lediga tjänster.

Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din ansökan / intresseanmälan. Genom att du samtycker till villkoren i denna text godkänner du att Exengo får samla in, behandla, använda och sprida dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan/intresseanmälan. Detta inkluderar att viss data kan komma att sparas. Vi ber dig därför att du noggrant läser igenom denna text och klickar för samtycke om du förstår och godkänner villkoren.

Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Du samtycker dock till att dina personuppgifter får överföras inom Exengo och sparas i upp till 12 månader efter att du skickat in din ansökan / intresseanmälan.

Exengo är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig samt ta tillbaka din ansökan/intresseanmälan. Om du har frågor om detta, kontakta oss genom att skicka mejl till info@exengo.se

Vill du veta mer om din rätt enligt Nya Dataskyddsförordningen GDPR som började gälla den 25 maj 2018? Läs vidare på www.datainspektionen.se.

Om Cookies

Vi samlar in viss anonymiserad information om ditt besök på vår hemsida för att kunna vidareutveckla den på bästa sätt. Detta gör vi med hjälp av Google Analytics som använder cookies för att särskilja besökare. Användningen av dessa är under inga omständigheter kopplad till personligt identifierbar information medan du befinner dig på webbplatsen.

Om du vill inaktivera cookies på dina enheter finns en funktion i varje webbläsare eller i inställningarna på din telefon där du kan välja att blockera samtliga.

Exengo policys