Orgelpipan 7

Mitt i city mellan centralstationen och t-centralen ligger Orgelpipan 7. Huset byggdes 1964 och ägs sedan 1979 av Hufvudstaden som nu planerar en ombyggnation med syfte att lyfta stadsdelen för att bidra med att skapa en attraktiv plats mitt i city.

Ombyggnationen kommer bidra med fler arbetsplatser och attraktiva butikslägen på gatuplan. Det planeras även för en påbyggnad i två våningsplan för att skapa nya kontorsvåningar och terrasser.

Exengo har arbetat länge i fastigheten med bl. a. tidiga utredningar i detaljplaneskedet för eventuellt framtida påbyggnad. Parallellt sker även ett teknikbyte i fastigheten i samband med nya hyresgästanpassningar där man byter ut befintligt luftbehandlingssystem med konstanta luftflöden (CAV) till ett nytt luftbehandlingssystem med variabla luftflöden (VAV). Tillsammans med nya fasadglaspartier kommer åtgärderna förbättra fastighetens energiprestanda.

Exengo projekterar installationer inom VVS, Automation och styr samt energi.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2019-2024

Ort

City, Stockholm

Yta

40 000 kvm

Bild

Hufvudstaden

Kompetenser 

Automation & styr, Energi, VVS