Nyheter

Vägen till klimatneutralitet 2050

2024/06/12

Efter långa förhandlingar, antogs under våren det reviderade
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) av EU:s ministerråd och EU-parlamentet. Inom två år ska EU-direktivet vara infört i medlemsländernas nationella lagstiftning.

Har du koll på de nya kraven?

  • Nya byggnader ska vara Nollutsläppsbyggnader;
    – Offentliga byggnader från 2028
    – Nya byggnader från 2030

  • För befintliga bostadsbeståndet ska energianvändningen minskas med 16% fram till år 2030 och med 20 – 22% fram till år 2035.
  • Befintliga lokalbyggnader ska till år 2030 ha en bättre energiprestanda än de sämsta 16% av byggnadsbeståndet (per år 2020) och till år 2033 ha en bättre energiprestanda än de 26% sämsta av beståndet (per år 2020).

År 2050 bör befintliga byggnader vara omvandlade till Nollutsläppsbyggnader.

Våra energispecialister kan hjälpa dig att möta de kommande energiprestandakraven. Med hjälp av energikartläggningar kan ni tillsammans skapa en plan med lämpliga åtgärder för att uppfylla de skärpta kraven.

Bild: Exengo

FRÅN ENTREPRENÖR TILL KONSULT

2024/03/19

Axel har flera års erfarenhet som elinstallatör och efter två genomförda praktikperioder blev han anställd hos Exengo. Axel har jobbat som konsult sedan i somras. Vad skapade intresse till att bli installationskonsult? 

Hur blev du el-konsult?
Efter att ha jobbat som elektriker i 10år märkte jag att själva planeringen var roligast och något jag var bra på. Timingen var rätt i livet och jag bestämde mig för att börja plugga på Nackademin.

Vad är ditt bästa tips för den som vill börja arbeta som elkonsult?
Sök till en yrkeshögskola och se till att göra det bästa möjliga av utbildningen för att skapa förutsättningar att komma in yrket. Det är viktigt att vara genuint intresserad och lösningsorienterad under både studietiden och praktiken. Under praktikperioden skapar du kontakter och en bra möjlighet till anställning. Visa vad du går för. 

Hur ser en vanlig dag ut?
Stor del av tiden spenderas på kontoret där jag projekterar olika elsystem i CAD och dricker massa kaffe. Vissa dagar blir det platsbesök och inventering. Det brukar vara givande för att sätta sig in i projektets befintliga installationer.

Vad jobbar du med just nu?
Nu projekterar jag elinstallationer till en kontorsanpassning på Kungsholmen samtidigt som jag påbörjat mitt första egna uppdrag, en tillfällig Brandstation. Jag är även med i Exengos Friskvårdsgrupp där vi planerar spännande aktiviteter för företaget.

Personliga frågor;
Landet eller stan? – Landet
Bada i havet eller poolen? – Havet
Planering eller spontanitet? – Planering
Kaffe eller te? – Kaffe på dagarna, inget kaffe efter 18
Har du någon hobby? – Jag snickrar lite och klättrar
Favoriträtt? – Pitepalt med mycket smör
Om du fick ta med en sak till en öde ö? – En Morakniv
Är du en hund eller kattmänniska? – Hundmänniska

Fotograf: Christoffer Steensma

Ramavtal stockholmshem

2023/12/12

Exengo har tecknat ramavtal  med Stockholmshem för konsulttjänster inom el. Avtalet gäller för både om- och nybyggnadsprojekt av Stockholmshems flerbostadshus. Uppdragen kommer omfatta jobb i alla skeden inom bla. energiberäkningar, kontrolluppdrag, solceller. Avtalet gäller från juli 2023 till juli 2025. med möjlighet till två års förlängning. 

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt.

Bostadsbeståndet uppgår till 28 000 bostadslägenheter och 3 900 kommersiella lokaler.  Den sammanlagda uthyrbara arean uppgår till 2 087 00 kvm.

Vi ser fram emot det nya samarbetet! 

Fotograf: Stockholmshem

Möt Minoo, energispecialist på Exengo

2023/12/11

Minoo Blomgren är en av våra tre energispecialister på Exengo.
Vad gör en energispecialist om dagarna?
– Vi ställde några snabba frågor för att få en inblick i Minoos dagliga arbete.

Hur ser en vanlig dag ut?
Oftast utför jag olika typer av beräkningar i programmet IDA ICE för energi, inomhusklimat eller dagsljus. Det blir även en del möten med arkitekt, konstruktör eller VVS-konsult. På mötena försöker vi hitta optimala lösningar för att klara projektets energi- och inomhusmiljökrav. Varje dag försöker jag även ägna lite tid till omvärldsbevakning av energibranschen. Det händer väldigt mycket inom ämnet som påverkar våra tjänster, det är viktigt att hålla sig uppdaterad för att hjälpa våra kunder på bästa sätt!

Vilket projekt är roligast?
Projekt där kunderna har höga ambitioner för energianvändningen och inte bara fokus på så låga kostnader som möjligt. Här finns det stora utmaningar. En energisamordnares roll blir extra viktig för att hitta den bästa lösningen vilket oftast kräver ett nära samarbete inom samtliga discipliner. Det är alltid roligt med utmanade projekt med höga ambitioner för energianvändningen, hoppas att få se mer av det i framtiden.

Vad är ditt bästa tips för att energieffektivisera en fastighet?
Mina tips är att ta in en energispecialist i ett tidigt skede för att kunna driftoptimera anläggningen. Då kan vi tillsammans skapa en minskad energianvändning som medför lägre driftkostnader.

Personliga frågor;
Landet eller stan? – Landet
Bada i havet eller poolen? – Poolen
Planering eller spontanitet? – Planering
Kaffe eller te? – Kaffe under dagen, te på kvällen
Har du någon hobby? – Spela piano
Favoriträtt? – Persisk mat
Om du fick ta med en sak till en öde ö? – En ande i flaska
Är du en hund eller kattmänniska? – Kattmänniska

Fotograf: bara Bild 

NYTT PROJEKT - STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK

2023/09/26

Stockholm Stadsbibliotek var vid invigningen 1928 Europas modernaste bibliotek. Biblioteket var det första i Sverige att ha öppna bokhyllor med möjlighet för låntagarna att själva plocka bland böckerna.

Sedan år 2020 till idag har det pågått flera underhållsarbeten i huset och ytterligare tekniska upprustningar planeras att utföras under 2025-2027.

Exengo har fått förtroende att var med och utveckla ytterligare ett av Stockholms mest betydelsefulla byggnader med kompetenser inom elsystem, belysning samt tele- och säkerhetssystem. 

Fotograf: Exengo 

Nytt ramavtal vvs åt sisab

2022/09/15

Ännu en gång har vi fått förtroende att projektera skolor och förskolor åt SISAB.

Denna gång med placering som nummer 1. Glädjande så valde SISAB i sin upphandling att fokusera på konsultens erfarenhet av skolor och förskolor, kompetens på offererade konsulter och beskrivning av genomförandet av ett uppdrag. Priset var fast. Upphandlingen vanns av Exengo i konkurrens med ca 15 andra konsultföretag.

Avtalet börjar gälla från den 1:a oktober och vi ser fram emot ett gott samarbete. Sedan tidigare har Exengo ramavtal med SISAB gällande El & Tele, Styr & Övervakning samt provningsledare. 

Fotograf: Exengo 

Boule i Hagaparken

2023/08/31

Sista augusti gick Exengos bouleturnering av stapeln i Boulebar Hagaparken. Solen tittade fram och det blev många spännande matcher. Tack alla som deltog!

Fotograf: Christoffer Steensma 

Nyinflyttade i gamla lokaler

2023/08/14

År 2014 flyttade Arcona och Exengo in i nyrenoverade lokaler i fastigheten Taktäckaren mitt i Vasastan. Samma år utmärktes kontoret till Sveriges snyggaste kontor. Sedan dess har lokalerna utökats i två omgångar för att tillgodose Exengo med fler arbetsplatser samt utöka företagens gemensamma mötesytor.

Senaste årens händelser har medfört ett förändrat arbetssätt med hemarbete, teams-möten och en minskad användning av kontorsarbetsplatsen. Under sommaren 2023 har lokalerna minskats ned och optimerats efter de nya behoven. Exengo och Arcona har bytt plats i lokalen, kontorsarbetsplatser har minskats ned och nya fokusrum och mindre mötesrum har fått tagit plats.

Exengo har projekterat installationerna och Arcona arkitekter har valt inredning och färgsättning. Återbruk har givetvis varit en viktig del i renoveringen. Möbler har klätts om, glaspartier har flyttats och nya mattor har designats av överblivna spillbitar.  

Kika gärna förbi så berättar vi mer!

Fotograf: Exengo

Cederhusen - årets stockolmsbyggnad

2023/06/12

Cederhusen Bologna har utsetts till årets Stockholmsbyggnad. Stockholms stads jury kommentar om vinnaren lyder: ”Cederhusen sätter en ny standard i Stockholm för vad ett trähus kan vara och hur det kan bidra till i Stockholm stadsbild. Stockholm präglas i hög grad av ljusa putsade fasader och Cederhusen är ett gott exempel på hur nya material kan samverka med stadens traditionella ton och utformning. Kvällstid bidrar belysning vid entréer, balkonger och gårdar med mänsklig värme. Byggnadernas utformning fungerar väl både på långt håll och på detaljnivå”.

Cederhuset i Hagastaden ett av världens största trähusprojekt och Stockholms första flerbostadshus i Stockholm som byggts i massivträ. Projektet består av 234 bostäder fördelade i fyra huskroppar om 7-14 våningar i två kvarter.  Arkitekt bakom projektet är General Architecture och byggherre är Folkhem.

Exengo har projekterat samtliga installationssystem. 

Foto: General Architecture

Förlängt kontrakt i Vasastan

2023/06/07

Vi är väldigt glada att få möjligheten att vara kvar på Rehnsgatan. En anpassning av lokalen pågår för fullt där självfallet Exengo står för projektering och Arcona arkitekter för utformningen samt Arcona för genomförandet. Målet med projektet är att få till ett kontor som möter dagens krav på flexibilitet och det nya sättet att arbeta mer digitalt. Vi vill skapa ett kontor där medarbetarna i de olika företagen kan mötas samt att våra kunder ska känna att det är på Rehnsgatan man vill ses!

Vi utökar antal mötesrum i olika storlekar, skapar fokusrum för enskilt arbete eller två och två samt uppdaterar inredningen så det andas mer 2023. Vi har valt att behålla så mycket som möjligt av installationer och kompletterat och flyttat där så behövs. Inredning sparas, kläs om och mattor återvinns till nya mattor.

Produktion kommer pågå under sommaren med en ”grand opening” i augusti och vi hoppas förstås få visa upp resultatet under hösten för alla kunder och samarbetspartners.

Fotograf: Exengo

Fördelar med helhetsprojektering

2023/03/14

Exengo har sedan starten haft som affärsidé att erbjuda helhetsprojektering. Vi tror på nära samarbete för att skapa optimerade projekt. Vår specialistkompetens är att erbjuda installationsprojektering och specialister inom samtliga teknikområden. Fördelar med en helhetskonsult inom installationsområdet är en kontaktperson för kunden. Uppdragsledaren leder projektering inom samtliga installationsdiscipliner, gör löpande avstämningar mot kund gällande hur arbetet fortgår mot tidplan samt kostnadsavstämningar och leder kvalitet- och miljöarbetet. Med en helhetskonsult minskar risken för samordningsmisstag inte enbart fysiks samordning utan även systemsamordning och större möjlighet att uppnå krav inom energiförbrukning och ställda miljökrav. Med dagens krav inom energi och hållbarhet är vår erfarenhet att detta är svårt att uppnå om inte alla arbetar tillsammans mot samma mål.

Fotograf: Jansin & Hammarling

UR SPÅR!

2023/03/01

För sjunde året i rad stod vi på Vasaloppets startlinje med ett starkt gäng medarbetare för att åka Vasaloppet 30. I år deltog 1 av 4 medarbetare. Varje år blir vi fler och fler, både nybörjare och erfarna skidåkare. Vi gör detta tillsammans, en bra motivation till att hålla i gång. En tradition vi hoppas hålla vid liv en tid framöver! 

Fotograf: Exengo

Se över din belysningsanläggning - utfasning av lysrör 2023

2022/12/13

Innehåller din belysningsanläggning gamla T5- och T8-lysrör? Då är det hög tid att byta ut dessa till effektiva LED- armaturer. Redan idag har flera leverantörer stoppat sin produktion av lysrör för att ställa om och bemöta de nya föreskrifterna.

Från och med februari 2023 kommer flertalet av de idag vanligaste ljuskällorna att fasas ut i enlighet med nya EU-föreskrifter samt då undantaget för kvicksilver i ljuskällor slopas i RoHS-direktivet. Utfasningen kommer att ha positiv inverkan både på miljö och människa, då kvicksilver är ett av dagens farligaste miljögifter.

Våra experter inom belysning kan hjälpa dig att se över din belysningsanläggning, ta fram en LCC-kalkyl och ge förslag på en ersättare. Vid byte till LED rekommenderar vi att även se över belysningsstyrningen. Går det att få till en automatisk släckning för att undvika onödiga drifttider?  

Läs mer om exakta datum för utfasningen här

Fotograf: BaraBild

Vinter på gång – Läge för energieffektivisering?

2022/10/04

Exengo har sedan starten 2011 hjälpt fastighetsägare med större och mindre insatser för att sänka fastighetens förbrukningar. Med kompetens inom samtliga installationsområden har vi möjligheten att leverera förslag på energibesparande åtgärder kopplade till livskostnadsanalyser och kostnadsuppskattningar. En statusinventering kan visa på onödiga energiförluster. Åtgärdsförslag arbetas fram och kan efter samråd med beställare mynna ut i ett förfrågningsunderlag. Exengo kan även bistå vid anbudsgenomgång och medverka vid den samordnade provningen. Vi har även möjlighet att mäta el-förbrukningar som kan ligga till grund för åtgärder. Ibland är en genomgång av fastighetens styr- och övervakning en snabb och enkel väg mot en lägre förbrukning. Med beräkningar kan vi även ge råd om kostnadseffektiva åtgärder för renovering av klimatskal eller smartare energisystem.

Fotograf: Mattias Hamrén

BREEAM-SE nivå Excellent Hotell tapetfabriken

2022/09/28

Clarion Collection i Sickla, även kallat Tapetfabriken, har fått godkänd certifiering inom BREEAM-SE nivå Excellent. Ett av väldigt få hotell i Sverige som uppnått den högsta nivån inom miljöcertifieringssystemet!

Den befintliga tegelbyggnaden från 1906 har delvis rivits. Teglet har återmonterats på den nya byggnadens två nedre våningsplan. Fastigheten har försetts med tre helt nya våningar. I förtroende åt Arcona har Exengo projekterat samtliga installationssystem (med undantag för sprinkler) samt utfört samordningen av energiindikatorer i arbetet mot att uppfylla kraven i enlighet med BREEAM-SE.

Fotograf: Anders Bobert

Ericsson Imagine Studio - En av finalisterna i svenska ljuspriset!

2022/06/10

Vårt unika projekt Ericsson Imagine Studio är en av finalisterna i Svenska Ljuspriset!

För tredje gången får vi möjlighet att stå på scenen under ljusdagen som en av finalisterna i Svenska Ljuspriset. Denna gång med ett i särklass unikt projekt som är ett kvitto på hur ljus och arkitektur tillsammans kan skapa magi!

2017 startade projektet som ett av våra helhetsprojekt där vi projekterat samtliga installationer från tidiga utredningar till skarpa bygghandlingar. Projektet som från början skulle vara en liten entré växte till ett hav av stålrör. Belysningskoncept har noggrant skapats tillsammans med arkitekterna på Sandell Sandberg för att lyckas med en ljusmiljö som samspelar och framhäver den unika arkitekturen. Provmontage och provbelysningar har utförts för att säkerställa lösningarna. Ljuset har även anslutits till ett styrsystem för att möjliggöra olika scenarion genom förändring av färg, rörelse och ljusintensitet. Allt för att skapa en levande miljö!

Vi ser fram emot den 6 september när vinnaren i Svenska Ljuspriset ska koras!

Fotograf: Jansin & Hammarling

Viktor Rydbergs Skola - Vinnare av ROT-priset!

2022/06/09

Viktor Rydbergs skola i Fisksätra, Nacka, har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2022. ”Den uttjänta och slitna skolbyggnaden har likt en fågel Fenix återuppstått till sin forna 70-talsglans men med dagsljus, interiör och materialval anpassade för dagens och morgondagens undervisningsbehov”, skriver juryn.

Ett av våra många skolprojekt där vi utfört projektering inom samtliga installationssystem. Skolan invigdes under hösten 2021 för elever i årskurserna F-9.

Fotograf: Jansin & Hammarling

Mengus och Exengo skapar arbetsplatser för välbefinnande

2021/05/05

Exengos möter Björn Lindahl, partner på Mengus, i en av deras fastigheter som ligger i Frösundavik, Solna. Mengus förvärvade fastigheten 2016 och har sedan dess gjort stora investeringar. Exengo har sedan start varit delaktiga i ett flertal projekt.

Idén är att skapa en så kallad fitwel-miljö med fokus på hälsa och välbefinnande i direkt koppling till arbetsplatsen. Här får hyresgästerna tillgång till eget gym, mountainbikes, kanoter och närhet till utomhusaktiviteter. Fastigheten är certifierad enligt Breeam, men också Sveriges första byggnad som blir wellness-certifierad enligt Fitwel, en certifiering som fokuserar på människans välbefinnande.