Nyheter

Se över din belysningsanläggning - utfasning av lysrör 2023

2022/12/13

Innehåller din belysningsanläggning gamla T5- och T8-lysrör? Då är det hög tid att byta ut dessa till effektiva LED- armaturer. Redan idag har flera leverantörer stoppat sin produktion av lysrör för att ställa om och bemöta de nya föreskrifterna.

Från och med februari 2023 kommer flertalet av de idag vanligaste ljuskällorna att fasas ut i enlighet med nya EU-föreskrifter samt då undantaget för kvicksilver i ljuskällor slopas i RoHS-direktivet. Utfasningen kommer att ha positiv inverkan både på miljö och människa, då kvicksilver är ett av dagens farligaste miljögifter.

Våra experter inom belysning kan hjälpa dig att se över din belysningsanläggning, ta fram en LCC-kalkyl och ge förslag på en ersättare. Vid byte till LED rekommenderar vi att även se över belysningsstyrningen. Går det att få till en automatisk släckning för att undvika onödiga drifttider?  

Läs mer om exakta datum för utfasningen här

Fotograf: BaraBild

Vinter på gång – Läge för energieffektivisering?

2022/10/04

Exengo har sedan starten 2011 hjälpt fastighetsägare med större och mindre insatser för att sänka fastighetens förbrukningar. Med kompetens inom samtliga installationsområden har vi möjligheten att leverera förslag på energibesparande åtgärder kopplade till livskostnadsanalyser och kostnadsuppskattningar. En statusinventering kan visa på onödiga energiförluster. Åtgärdsförslag arbetas fram och kan efter samråd med beställare mynna ut i ett förfrågningsunderlag. Exengo kan även bistå vid anbudsgenomgång och medverka vid den samordnade provningen. Vi har även möjlighet att mäta el-förbrukningar som kan ligga till grund för åtgärder. Ibland är en genomgång av fastighetens styr- och övervakning en snabb och enkel väg mot en lägre förbrukning. Med beräkningar kan vi även ge råd om kostnadseffektiva åtgärder för renovering av klimatskal eller smartare energisystem.

Fotograf: Mattias Hamrén

BREEAM-SE nivå Excellent Hotell tapetfabriken

2022/09/28

Clarion Collection i Sickla, även kallat Tapetfabriken, har fått godkänd certifiering inom BREEAM-SE nivå Excellent. Ett av väldigt få hotell i Sverige som uppnått den högsta nivån inom miljöcertifieringssystemet!

Den befintliga tegelbyggnaden från 1906 har delvis rivits. Teglet har återmonterats på den nya byggnadens två nedre våningsplan. Fastigheten har försetts med tre helt nya våningar. I förtroende åt Arcona har Exengo projekterat samtliga installationssystem (med undantag för sprinkler) samt utfört samordningen av energiindikatorer i arbetet mot att uppfylla kraven i enlighet med BREEAM-SE.

Fotograf: Anders Bobert

Ericsson Imagine Studio - En av finalisterna i svenska ljuspriset!

2022/06/10

Vårt unika projekt Ericsson Imagine Studio är en av finalisterna i Svenska Ljuspriset!

För tredje gången får vi möjlighet att stå på scenen under ljusdagen som en av finalisterna i Svenska Ljuspriset. Denna gång med ett i särklass unikt projekt som är ett kvitto på hur ljus och arkitektur tillsammans kan skapa magi!

2017 startade projektet som ett av våra helhetsprojekt där vi projekterat samtliga installationer från tidiga utredningar till skarpa bygghandlingar. Projektet som från början skulle vara en liten entré växte till ett hav av stålrör. Belysningskoncept har noggrant skapats tillsammans med arkitekterna på Sandell Sandberg för att lyckas med en ljusmiljö som samspelar och framhäver den unika arkitekturen. Provmontage och provbelysningar har utförts för att säkerställa lösningarna. Ljuset har även anslutits till ett styrsystem för att möjliggöra olika scenarion genom förändring av färg, rörelse och ljusintensitet. Allt för att skapa en levande miljö!

Vi ser fram emot den 6 september när vinnaren i Svenska Ljuspriset ska koras!

Fotograf: Jansin & Hammarling

Viktor Rydbergs Skola - Vinnare av ROT-priset!

2022/06/09

Viktor Rydbergs skola i Fisksätra, Nacka, har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2022. ”Den uttjänta och slitna skolbyggnaden har likt en fågel Fenix återuppstått till sin forna 70-talsglans men med dagsljus, interiör och materialval anpassade för dagens och morgondagens undervisningsbehov”, skriver juryn.

Ett av våra många skolprojekt där vi utfört projektering inom samtliga installationssystem. Skolan invigdes under hösten 2021 för elever i årskurserna F-9.

Fotograf: Jansin & Hammarling

Mengus och Exengo skapar arbetsplatser för välbefinnande

2021/05/05

Exengos möter Björn Lindahl, partner på Mengus, i en av deras fastigheter som ligger i Frösundavik, Solna. Mengus förvärvade fastigheten 2016 och har sedan dess gjort stora investeringar. Exengo har sedan start varit delaktiga i ett flertal projekt.

Idén är att skapa en så kallad fitwel-miljö med fokus på hälsa och välbefinnande i direkt koppling till arbetsplatsen. Här får hyresgästerna tillgång till eget gym, mountainbikes, kanoter och närhet till utomhusaktiviteter. Fastigheten är certifierad enligt Breeam, men också Sveriges första byggnad som blir wellness-certifierad enligt Fitwel, en certifiering som fokuserar på människans välbefinnande.