Nyhetsbrev från Exengo april 2019

*|MC:SUBJECT|*
APRIL 2019
OCH VINNAREN ÄR ...

Två nomineringar i Årets Bygge 2019

Skapaskolan i Huddinge och Biomedicum på Karolinska Institutet var två av 20 nominerade byggnader från hela Sverige i tävlingen Årets Bygge, där bland andra prestigeprojektet Nationalmuseum ingick. Tävlingen arrangeras årligen av Byggindustrin tillsammans med Business Arena och Svensk Byggtjänst.

Ny pedagogisk filosofi och största fokus på hållbarhet hos Skapaskolans grundare har resulterat i en skola helt självförsörjande på energi genom passivhusteknik och solceller. Ägare och förvaltare är 
Turako med byggentreprenör Friendly Building och arkitekt Street Monkey Architects. Exengo har bidragit med kunskap inom passivhusteknik och hela installationsprojekteringen.

Och vinnare i Årets Bygge 2019 är; Biomedicum – ett av norra Europas största och mest avancerade forskningslaboratorium, byggt av Skanska på uppdrag av Akademiska Hus. C F Møller Arkitekter ritade och Exengo hade uppdraget att bistå med teknisk kompetens genom hela projektet.

Foto Skapaskolan: Mattias Hamrén, Foto Biomedicum: C F Møller Arkitekter
Läs mer om våra projekt
UTBILDNING
Energiproducerande hus och låga kostnader

Hus som byggs med passivhusteknik, Passive House Institute, kan vara helt energisjälvförsörjande. Huset kan till och med producera mer energi än vad som används och därmed dela med sig av överskottet. Ett exempel är Skapaskolan som inte använder all energi som produceras under sommarmånaderna, då skolan är stängd. 

Välisolerat, med minimala värmeförluster, utan extra värmekällor och med uppvärmning via solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystem. Passivhustekniken ger en energieffektivisering på upp till 75 % jämfört med byggnader som enbart följer Boverkets byggkrav. Och det medför dessutom en låg total kostnad.

För att kunna implementera passivhustekniken i så många av våra projekt som möjligt utbildar vi våra energikonsulter i den internationella certifieringen – passivhusexpert (CEPH). I samarbete med högskolorna 
KTH, STI, Jönköpings Universitet m fl. deltar vi också som kursledare, erbjuder praktikplatser och stödjer examensarbeten. Under våren startar Turako, tillsammans med oss som installationskonsulter, ännu ett skolprojekt i passivhusteknik på Värmdö.
Läs mer
VD HAR ORDET

Långsiktigt samarbete bygger hållbarhet


Enligt senaste undersökningen från SKI, väljer arbetstagare i allt större utsträckning att söka sig till arbetsplatser utifrån dess värderingar. Att företag aktivt arbetar med hållbarhet – medarbetare, miljö och samhällsansvar, är idag viktigare än någonsin för att vara valbara som arbetsgivare och av kunder.

Sedan starten 2011 har det varit viktigt för oss på 
Exengo. På bara åtta år har vi växt från 0-60 medarbetare och kontoret har successivt expanderats med hjälp av fastighetsägaren Axfast, som dessutom är vår samarbetspartner i ett antal projekt. Långsiktighet är en grundpelare i vår arbetsmodell – i arbetet med beställare, samarbetspartners och medarbetare. 

Alla som börjar jobba hos oss får ett introduktionsprogram om värderingar, arbetsprocess, trender, föreläsning om innovationsteknik med Mattias Axelsson, fil. dr. på
Handelshögskolan och en hälsodag på Yasuragi som avslutning. Medarbetarna involveras också att på olika sätt att aktivt stödja Sveriges miljömål 2019. Jag tror att det är en bra start hos Exengo. Och hållbart för framtiden.
Läs mer
Önskar vännerna på Exengo
 
EXENGO  |  REHNSGATAN 11  |  TEL 08 120 038 00  |  INFO@EXENGO.SE
PRENUMERERA  |  AVPRENUMERERA

Copyright © 2017 Exengo. All rights reserved.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*