Nattskiftet 12 & 14

I Västberga industriområde byggs ett nytt parkeringshus, Nattskiftet 12, med plats för 135 parkeringsplatser, varav hälften med laddplatser för elbilar. I bottenplanet skapas kommersiella lokaler på ca 500 kvadratmeter.

I anslutning till det nya garaget renoveras ett befintligt kontorshus, Nattskiftet 14. Byggnaden ska rustas upp och göras mer attraktivt. I upprustningen skapas även ett nytt trapphus med hiss för en ökad tillgänglighet.  

I uppdrag åt Arcona har Exengo projekterat samtliga installationssystem från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar för hela Nattskiftet 12 och bashuset i Nattskiftet 14.  

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2020

Ort

Västberga, Stockholm

Yta

ca 8400 kvm

Rendering