Nationalarenan 3

I Arenastaden bygger Fabege Sveriges första Nollenergi-hotell och tillsammans med Nordic Choice Hotels ska den 11 våningar höga byggnaden innehålla 338 hotellrum, 88 lägenheter för longstay, restaurang, konferensytor samt Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor. Hotellbyggnaden ska uppfylla så kallad ”Nollenergi”, vilket innebär att byggnadens årliga energiproduktion överstiger byggnadens årliga fastighetsenergianvändning på årsbasis.

Grundprincipen för att lyckas uppfylla Nollenergiambitionen är att byggnaden ska i första hand energieffektiviseras så att låg energiprestanda erhålls. Med avseende på det har byggnadens arkitektur, konstruktion och installationer utformats i enlighet med de metoder och principer som används för att bygga ett passivhus. Sedan ska en solcellspark om 2500 kvm installeras på byggnaden (fördelade över på tak, fasad och lanternin) och den ska producera energi som överstiger byggnadens fastighetsenergiförbrukning. Utöver Nollenergiambitionen ska Nationalarenan 3 även certifieras enligt BREEAM-SE, nivå Excellent, och Feby 18, nivå GULD.

Exengo har varit huvudansvarig energisamordnare med att ta fram konceptet för ”Nollenergi” för projektet Nationalarenan 3 i program- och systemhandlingsskede.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2017-2019

Ort

Solna, Stockholm

Yta

22400 kvm

Illustration

Kompetenser 

Energi, Passivhus