Nälstaskolan

Skolan uppfördes 1963 bestående av tvåvåningsbyggnader för mellanstadiet och administration och enplanslängor för lågstadiet samt en idrottshall. Skolan kompletterades i olika omgångar därefter med tre paviljonger. Skolan ritades ursprungligen av Åke Östlin och är klassificerad inom Stadsmuséets kulturmiljöinventering. Skolan ligger på en höjd med bostäder i norr, idrottsplatsen i öster, öppna dalgången i söder och Nälstabadet i väster.

Den nya skolan för ca.670 elever i årskurs F-6 stod klar under 2020 efter en total renovering. Projektet innehöll uppförandet av nya skolbyggnader, totalrenovering av befintliga skolbyggnader samt en ny idrottshall. Befintliga paviljonger rivdes.

Exengo var delaktiga från systemhandlingsskedet till färdigställande av skolan.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Stadion Arkitekter 

Uppdragsår

2013-2020

Ort

Hässelby, Stockholm

Yta

5000 kvm

Fotograf