Nyheter

Mengus och Exengo skapar arbetsplatser för välbefinnande

Exengos VD Christian Rolf och Sebastian Johansson, elkonsult Exengo, möter Björn Lindahl, partner på Mengus, i en av deras fastigheter som ligger i Frösundavik, Solna.

1984 utlyste SAS en arkitekttävling för sitt nya huvudkontor. Vinnare blev arkitekt Niels Torp som ritade en flygplatsliknande fastighet i glas och stål invid Brunnsvikens vatten och promenadstråk. Torps idé var att bryta upp de stora kontorsytorna (ca 55 000 m 2 BTA) i fem mindre sammanhängande byggnadskroppar med ett atrium som fungerar som ett interiört promenadstråk.

Mengus förvärvade fastigheten 2016 och har sedan dess gjort stora investeringar med byte av glasfasader och tak samt tillskapande av en mängd gemensamma ytor såsom gym, mötesrum och restauranger för hyresgästerna. Exengo har sedan dess varit delaktiga i ett flertal projekt. Bland annat med projektering av samtliga installationer för Björn Borg, en av de nya hyresgästerna där kontorsytor, show-room och gym integrerats.

Idén är att skapa en så kallad fitwel-miljö med fokus på hälsa och välbefinnande i direkt koppling till arbetsplatsen. Här får hyresgästerna tillgång till eget gym, tennisbanor, mountainbikes, kanoter och närhet till utomhusaktiviteter som promenad eller löpning. Fastigheten är certifierad enligt Breeam, men också Sveriges första byggnad som blir wellness-certifierad enligt Fitwel, en certifiering som fokuserar på människans välbefinnande.

En rundvandring genom fastigheten visar en pågående transformation både exteriört och interiört. Ett tak- och fasadbyte för en byggnad som till största del består av glas samtidigt som delar av fastigheten inhyser hyresgäster är en uppenbar utmaning, både i precision och logistik. Ett successivt arbete som idag är under full produktion.

Inomhusmiljön omvandlas från avskalad och institutionell till en öppen, modern galleria där gränsen mellan inne och ute suddats ut. Svindlande takhöjd, ljusinsläpp, traditionell stenbeläggning, växtlighet tillsammans med inslag av stenskulpturer bidrar till illusionen. Raden av nu fullväxta fikusträd planterades redan på 80-talet längs den centrala arkaden och kan idag bidra med skugga över generösa platsbyggda sittytor i ljust trä.

Ombonade loungeavdelningar bygger moderna rumsligheter och mixas med konferensbord och caféliknande ytor i kontemporär stil i de gemensamma delarna av bygganden. Träpanelklädda hisschakt och trappor i ljust trä är exempel som ger en varmare och mjukare helhetskänsla.

Ett färdigställt gemensamt kök för medhavd lunch och matlagning har asiatisk prägel och ger en lyxig restaurangkänsla medan etableringen av kommersiell restaurang- och caféavdelning pågår för fullt. Blickar man ut över Brunnsviken syns bikupor som används för egen honungsproduktion med försäljning på plats. Den egna busstransfern är ytterligare ett exempel på service som ingår för hyresgästerna för att underlätta transport till och från arbetet.

Sedan arbetet startades har Exengo varit delaktiga inom VVS-, styr och elinstallationer samt energi och ljusdesign i flertalet av projekten. En större och mer välkomnande entré är ett av de kommande och återstående delprojekten samt en större byggrätt som pågår i ett parallellt arbete.

Björn Lindahls samarbete med Exengo sträcker sig tio år tillbaka. Redan 2011 gav Björn, då VD på Arcona Concept, ett av Exengos första uppdrag; att utföra projekteringen av samtliga installationer i projektet Nya Lindgården, det som senare skulle bli ABBA The Museum och Pop House Hotel på Djurgården.

Björn har bakgrund som bland annat vice VD i Arcona och med erfarenhet av att etablera nya verksamheter inom koncernen genom utlandsverksamhet med fastigheter i Nederländerna och prefabricerad produktionstillverkning i bolaget Arcona LeanEment. Idag är Björn Senior Partner och ansvarig inom projekt- och fastighetsutveckling på Mengus fastighetsfonder, specialiserad på investering inom kommersiell fastighetsutveckling i Stockholm.

Bred kompetens, snabbhet, flexibilitet och närhet till projektet ser Björn som de avgörande och viktigaste egenskaperna för ett lyckat samarbete med en partner. Något som också varit avgörande i valet att samarbeta med Exengo.

– En stor konkurrensfördel är att vi kan erbjuda snabba inflyttningar till våra nya hyresgäster och då krävs en kunnig, snabb och lösningsorienterad teknikkonsult. (Björn Lindahl)

– Snabbhet krävs dels på grund av att man alltid stöter på förändringar i projektets förutsättningar längs vägen, och detsamma gäller för flexibilitet att hitta nya lösningar i exempelvis materialval, utan att ge avkall på kvalité. En viss pragmatism är nyttig att ha med sig för att komma fram till lösningar som funkar minst lika bra som de initiala planerna. (Björn Lindahl)

Mengus satsar på ett Fitwel-koncept som innebär att hyresgästens välbefinnande och hälsa sätts i fokus. Närhet till träning och natur tillsammans med interiörens kontaktskapande ytor skapar förutsättningar för större trivsel och gemenskap. Fastigheten certifieras enligt Breeam med fokus på låg energiförbrukning, vilket ligger i linje med Exengos vision; att medverka till en bättre miljö.

Efter tio år av framgångsrika projekt ser Exengo fram emot ett fortsatt spännande samarbete med Mengus.

Publicerad 2021-03-16

Våra senaste nyheter