KVV8 Kraftvärmeverk i Värtan

I början av 2000-talet tog Fortum Värme ett viktigt strategiskt beslut att på sikt fasa ut de anläggningar som eldades med fossila bränslen och istället satsa på förnyelsebar energi i form av biobränslen. KVV8 kommer att bli Sveriges största bioeldade fjärrvärmeverk med en effekt kring 400 megawatt.

Exengo medverkar i projektet på följande områden:

  • Projektering av processventilation
  • Projektering av fastighetsventilation
  • Projektering av signalutbytet av brandlarm och telefunktioner
  • Samordnad provning
  • Installationssamordning

KVV8 nominerades till årets Stockholmsbyggnad 2018.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2013-2016

Ort

Stockholm, Värtahamnen

Yta

Fotograf

Exengo