Kv Tellus

Vallentuna gymnasium genomgår en renovering där lokalerna även ska inrymma det nya kommunhuset. Gymnasiebyggnaden har idag kapacitet för 650 personer vilket hittills inte har nyttjats av dagens elevbestånd om cirka 400 elever. Detta samtidigt som kommunen var i behov av nya lokaler vilket resulterat i en sammanslagning.

Byggnaden kommer genomgå en ombyggnation med ett nytt fläktrum på taket samt ett parkeringsgarage.

I uppdrag åt Arcona utför Exengo projektering av samtliga installationssystem under systemhandling och bygghandling med ett nära samarbete med installatörerna.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2022-2023

Ort

Vallentuna, Stockholm

Yta

9 000 kvm

Visualisering