Kv Skjutsgossen 12

Skjutsgossen blir Batteriet!

Exengo är med och moderniserar Kv. Skjutsgossen. Byggnaden från 1960 utvecklas till en modern kontorsbyggnad med takbar, innergård, publik restaurang, gym och konferens. För att möta morgondagens behov hos framtida befintliga och nya hyresgäster. Exengo har utfört utredningar, program- & systemhandlingar samt projekterar bygghandlingar inom samtliga installationssystem.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2020 – pågående

Ort

Södermalm, Stockholm

Yta

35000 kvm

Illustrationer