Exengo

Kv Skjutsgossen 12

Skjutsgossen blir Batteriet! 
Exengo är med och moderniserar Kv. Skjutsgossen. Byggnaden från 1960 utvecklas till en modern kontorsbyggnad med takbar, innergård, publik restaurang, gym och konferens. För att möta morgondagens behov hos framtida befintliga och nya hyresgäster. Exengo har utfört utredningar, program- & systemhandlingar samt projekterar bygghandlingar inom samtliga installationssystem.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Scius Partner / Arcona
ARKITEKT: Studio Stockholm
UPPDRAGSÅR: 2020-2021
ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: 35 000 kvm
KOMPETENSER: VVS, Elsystem, kommunikation & säkerhet, Belysning, Styr och automation

Illustrationer: Studio Stockholm

Prenumerera på våra nyheter