Kv Skålen

I Hagastaden, invid Torsplan och Norra tornen, har kontorsfastigheten Skålen nyligen förvärvats och står inför stora utvecklingsmöjligheter. Exengo är i dagsläget delaktiga i framtagande av Programhandling för denna byggnad på 19 000 kvm med utvecklingsmöjligheter på 6 000 kvm kontor samt en intilliggande bostadsfastighet. I princip alla Exengos verksamhetsområden är delaktiga i projektet med El- Tele, VVS, Belysning, Styr och Energi.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Uppdragsgivare Arcona & Slutbeställare Scius/Invesco
ARKITEKT: Studio Stockholm
UPPDRAGSÅR: Pågående
ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: ca 19 000 kvm
VERKSAMHET: Kontor/Co-work/Restaurang
KOMPETENSER: VVSBelysningEl & TelesystemEnergi och Styr och Automation

Prenumerera på våra nyheter