Kv Skålen

I Hagastaden, invid Torsplan och Norra tornen, har kontorsfastigheten Skålen 24 – FENIX – nyligen förvärvats och står inför stora utvecklingsmöjligheter. Den gamla fabriksfastigheten ska anpassas till kontor och förses med ny fasad samt renovera det befintliga huset med nya tekniska system, nya hissar, skapa ny planlösning och ytskikt till en modern slutprodukt. 

Exengo är i dagsläget delaktiga i framtagande av bygghandling för denna byggnad på 19 000 kvm med utvecklingsmöjligheter innehållande 6 000 kvm kontorsytor samt en intilliggande bostadsfastighet. Exengo utför projektering inom disciplinerna El- Tele, Belysning, Styr och Energi.

Kv Skålen ska certifieras enligt BREEAM-SE, nivå Excellent.

Läs mer om projektet FENIX här.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2020 – pågående

Ort

Stockholm

Yta

ca 19000 kvm

Illustrationer