Kv Ringsjön, Skanskvarnskolan

Exengo medverkade i de två inledande skedena (utrednings- och förslagshandlingsskedet) vid om- och tillbyggnationen av Skanskvarnskolan. Målet med ombyggnaden var att kunna öka elevantalet från ca 600 till ca 960 elever samt att skolan skulle få ett nytt tillagningskök och idrottssalar. Det gjordes genom att bygga om befintliga huskroppar samt genom en tillbyggnad om ca 4 500 kvm innehållandes kök, matsal, idrottshall samt hemvister. Ursprungsbyggnaderna av skolan är från år 1945. Bygghandlingsprojekteringen påbörjades i början av 2019 och de sista delarna skall så färdiga för inflyttning i mitten av 2023.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Stadion Arkitekter / P Hedqvist

Uppdragsår

2017-2018

Ort

Årsta, Stockholm

Yta

Nybyggnad 4500 kvm, Ombyggnad 7500 kvm

Fotograf

Exengo

Kompetenser  

 

Automation och styr,

 EnergiVVS