Exengo

Kv Ringsjön, Skanskvarnskolan

Exengo medverkade i de två inledande skedena (utrednings- och förslagshandlingsskedet) vid om- och tillbyggnationen av Skanskvarnskolan. Målet med ombyggnaden var att kunna öka elevantalet från ca 600 till ca 960 elever samt att skolan skulle få ett nytt tillagningskök och idrottssalar. Det gjordes genom att bygga om befintliga huskroppar samt genom en tillbyggnad om ca 4 500 kvm innehållandes kök, matsal, idrottshall samt hemvister. Ursprungsbyggnaderna av skolan är från år 1945. Bygghandlingsprojekteringen påbörjades i början av 2019 och de sista delarna skall så färdiga för inflyttning i mitten av 2023.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: SISAB
ARKITEKT: Stadion Arkitekter / P Hedqvist
UPPDRAGSÅR: 2017-2018
ORT/PLATS: Årsta, Stockholm
STORLEK/YTA: Nybyggnad 4 500 kvm Ombyggnad 7 500 kvm
KOMPETENSER: EnergiVVS och Styr

Prenumerera på våra nyheter