Kv Ringsjön, Skanskvarnskolan

Exengo har medverkat i de två inledande skedena (Utrednings- och förslagshandlingsskedet) då Skanskvarnskolan skall byggas om- och till. Målet med ombyggnaden är att kunna öka elevantalet från dagen ca 600 till ca 960 elever samt att skolan skall få ett nytt tillagningskök och idrottssalar. Det görs genom att bygga om befintliga huskroppar samt genom en tillbyggnad om ca 4500 kvm innehållandes kök, matsal, idrottshall samt hemvister. Ursprungsbyggnaderna av skolan är från 1945. Följer projektet den tänkta tidplanen påbörjas bygghandlingsprojekteringen i början av 2019 och de sista delarna skall så färdiga för inflyttning i mitten av 2023.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: SISAB
ARKITEKT: Stadion Arkitekter Ursprungsarkitekt P Hedquist
UPPDRAGSÅR: 2017-2018
ORT/PLATS: Årsta, Stockholm
STORLEK/YTA: Nybyggnad 4500 kvm Ombyggnad 7500 kvm
KOMPETENSER:EnergiVVS och Styr

Prenumerera på våra nyheter