Kv Pyramiden

SEB samlar stora delar av sin verksamhet i Stockholm och skapar arbetsplatser för 4 400 medarbetare i Arenastaden. Projektet består av 3 st sammanlänkade kontorsbyggnader med en BTA på ca 90 000 m2 som beräknas vara färdigställda och tas i bruk i två etapper med inflyttning 2017 – 2018. Huskropparna byggs vid Stjärntorget och Pyramidvägen, i direkt anslutning till Mall of Scandinavia och endast ett stenkast ifrån Friends Arena. Förutom arbetsplatser i ett varierat kontorslandskap innehåller byggnaderna en mängd service- och stödfunktioner. I entréplanet restaurang och caféer, med parkeringsmöjligheter längst ner i huset.

SEB:s nya kontor har en mycket ambitiös miljöprofil och projekteras får att uppnå miljöklass BREEAM-SE, nivå Excellent.

Exengo har uppdraget att ingå i Veidekkes installationsledning, ansvara för samordnad funktionsprovning och arbeta fram provnings- och kontrollprogram samt medverka under driftskedet och bevaka krav beträffande energioptimering. Arbetet påbörjades under våren 2015 och pågick fram till våren 2018.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2015

Ort

Solna, Stockholm

Yta

ca 90 000 kvm

Fotograf