Hga Postnord

Kvarteret polisen 2 har sedan slutet av 2003 etablerats av hyresgästen Postnord. Byggnaden är välkänd för sitt namn Arken som grundar sig i att huset liknar en båt som strandat på ett berg i Tomteboda i Solna.  Byggnaden är ritad av Lise-Lott Söderlund på BSK Arkitekter och byggdes av Arcona, installationerna är delvis ritade av Exengos VD Christian Rolf.

Postnord planerar att flytta ut från en tredjedel av byggnaden. Arcona, BSK och Exengo har återigen fått i uppdrag att utföra hyresgästanpassning av Postnord.

Beställare

Fastighetsägare

Ursus

Arkitekt

Uppdragsår

2021-2022

Ort

Tomteboda, Solna

Yta

HGA 15000 kvm