Kv Lokstallet

Under 2014 skedde en om- och tillbyggnation av Kv Lokstallet 6 – Atlas Garden. Bonnier Fastigheter äger fastigheten, och projekteringsprocessen sköts av Arcona Lean Construction. Fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM och Exengo leder certifieringsprocessen i projektet.

Därtill har Exengo ansvar för El, Styr och Automation, VVS samt energisamordning.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2014

Ort

Stockholm

Yta

7300 kvm

Fotograf