Exengo

Kv Landbyskaverket 8

1885-1960 var Engelbrektsplan slutstation för Roslagsbanan och Djursholmsbanan. Fastigheten Landbyska Verket 8 uppfördes 1914-1915 och utgjorde då huvudkontor och stationshus åt Stockholms-Roslagens Järnvägar. Det gamla stationsuret sitter kvar på fasaden än idag.

Exengo har varit delaktiga i att ta fram handlingar från koncept till bygghandling för el, belysning, styr och VVS i ett flertal hyresgästanpassningar i fastigheten. Landbyska Verket är grönklassat enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta och ha ett högt kulturhistoriskt värde. Stort fokus har legat på att skapa en ny modern standard i fastigheten som samtidigt bevarar de vackra rummen och byggnadens tidstypiska miljöer.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Humlegården
ARKITEKT: Sweco
UPPDRAGSÅR: 2020-2021
ORT/PLATS: Stockholm, Engelbrektsplan
STORLEK/YTA: Hyresgästanpassningar 200-400 kvm
KOMPETENSER: VVS, Belysning, El- och Telesystem, Styr & Automation

Prenumerera på våra nyheter