Kv Hönsfodret

Exengo har medverkat i projekteringen med syfte att klassa fastigheten som permanent skolverksamhet. I detta arbete har även projektering gjorts för att konvertera entréplanet från bilverkstad till skolverksamhet. I samband med dessa arbeten har även en rad fastighetsåtgärder projekteras så som att ett befintligt glastak byts till ett nytt och utomhusmiljön har setts över. En rad åtgärder har gjorts för att förbättra tekniken, bland annat har samtliga styr- och övervakningsinstallationer i hela fastigheten bytts ut och trapphus och allmänna ytor har fått ny belysning.

Projekteringen för fastigheten utfördes ursprungligen för kontor samt experiment- och skaderegleringsverkstad åt försäkringsbolaget Folksam.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2017

Ort

Norra Hammarbyhamnen, Stockholm

Yta

Ca 11 500 kvm

Fotograf