Kv Gångaren

Under våren 2013 inleddes första etappen att bygga om Kv Gångaren (Securitas HK) vid Lindhagensplan. Hyresgästanpassning för hyresgästerna Niscayah AB och Lifetech har utförts och byggts. Arcona är totalentreprenör i projektet och Exengo projekterar samtliga installationer. Beställare är ARIEM.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2013

Ort

Lindhagen, Stockholm

Yta

ca 10000 kvm

Fotograf