Exengo

Kv Gångaren

Under våren 2013 inleddes första etappen att bygga om Kv Gångaren (Securitas HK) vid Lindhagensplan. Hyresgästanpassning för hyresgästerna Niscayah AB och Lifetech har utförts och byggts. Arcona är totalentreprenör i projektet och Exengo projekterar samtliga installationer. Beställare är ARIEM.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: ARIEM och Arcona
ARKITEKT: Arcona Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2013
ORT/PLATS: Lindhagen, Stockholm
STORLEK/YTA: ca 10 000 kvm
KOMPETENSER: BelysningEl & TelesystemStyr och AutomationSäkerhet och, VVS

Fotograf: Arcona

Prenumerera på våra nyheter