Kv Gångaren

Under våren 2013 inleddes första etappen att bygga om Kv Gångaren (Securitas HK) vid Lindhagensplan. Hyresgästanpassning för hyresgästerna Niscayah AB och Lifetech har utförts och byggts. Arcona är totalentreprenör i projektet och Exengo projekterar samtliga installationer. Beställare är ARIEM.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: ARIEM och Arcona
ARKITEKT: Arcona Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2013
ORT/PLATS: Lindhagen, Stockholm
STORLEK/YTA: ca 10 000 kvm
KOMPETENSER: BelysningEl & TelesystemStyr och AutomationSäkerhet och, VVS

Fotograf: Arcona

Prenumerera på våra nyheter