Kv Fyrkanten 11

Kv. Fyrkanten är en byggnad med en tidstypiskt 1920-tals klassicism, även kallad ”Swedish Grace” och ligger längst med Sveavägen i Stockholm. Huset utgörs av tre funktioner, en kontorsdel, en bostadsdel och en kyrksal. Idag är byggnaden grönklassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och anses ha ett kulturhistoriskt värde. Tidigare har fastigheten inrymt skola, restaurang, nattklubb, kyrksal, kontor och olika butiker. Nu ska hela fastigheten genomgå en ombyggnation och anpassning till nya hyresgäster.

Exengo har projekterat systemhandlingar inom samtliga installationssystem. Bygghandlingar har projekterats för ventilationssystemet där Exengo även medverkat med kylbehovsberäkningar. Projektet ska certifieras inom Breeam in Use Excellent samt WiredScore. Exengo utför certifieringen av WiredScore Platinum, vilket är ett certifikat på att byggnaden har en bra uppkoppling som är anpassad för framtida förändringar som står emot fysiska störningar.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2021 – 2023

Ort

Norrmalm, Stockholm

Yta

8 200 kvm

Fotograf

Exengo