Kv Fatburen

Kv Fatburen ägs och förvaltas av AMF. När de två största hyresgästerna Skatteverket och Apoteket lämnade sina lokaler skapades ett utmärkt läge att utveckla huset till framtidens arbetsplats. Det gjordes genom stor projektering av fastighetens tekniska installationer. Totalt handlar det om 46000 kvm yta som berör både lokaler för uthyrning, entréer, atrium och transportytor genom alla huskroppar.

Exengo har deltagit i de flesta av fastighetens hyresgästanpassningar mellan 2013-2020, som tex. DICE, Usine, Epidemic sound, Epic games, KSL, Civilekonomerna, Vårdguiden, Svanen, Projektel och Briab.

I fastighetens entréer har Exengo även varit med och utformat “ljuskuber” i samarbete med Studio Stockholm.

Beställare

Crown Nordic Management

Fastighetsägare

AMF

Arkitekt

Uppdragsår

2013-pågående

Ort

Södermalm, Stockholm

Yta

46000 kvm

Fotograf

Exengo