Kv Druvmusten 3

Stockholms stads fastighetskontor FSK, ska på uppdrag av Stockholms stadsarkiv, SSA upprätta ett nytt arkiv. Arkivet ska vara inrymt i delar av två bergrum vid Liljeholmskajen.

Syftet och ambitionen med projektet är att få till en publik verksamhet med arkivbesök, seminarier och utställningar.

Lokalerna utanför bergrummen omfattar ca 600 kvm BTA i två nivåer, vilka kommer att innehålla kontor, mötesrum och hörsal mm.

Bergrummen omfattar ca 6 000 kvm BTA. Dessa har skyddats från inträngande vatten från berget med en tunnelduk som har ca 50 cm distans från bergväggen och innehåller ett antal ”inspektionsluckor” med blixtlås och en bakomliggande stålvajerkonstruktion var fjärde meter. Takhöjden är ca 7 meter i mitten och tanken är att bygga arkiven i en s.k. dubbeldäckare med tätpackningssystem i två våningar.

Beställare

Relay Installation AB

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2018

Ort

Årstadal / Liljeholmen, Stockholm

Yta

6600 kvm

Fotograf