Exengo

Kv Druvmusten 3

Stockholms stads fastighetskontor FSK, ska på uppdrag av Stockholms stadsarkiv, SSA upprätta ett nytt arkiv. Arkivet ska vara inrymt i delar av två bergrum vid Liljeholmskajen.

Syftet och ambitionen med projektet är att få till en publik verksamhet med arkivbesök, seminarier och utställningar.

Lokalerna utanför bergrummen omfattar ca 600 kvm BTA i två nivåer, vilka kommer att innehålla kontor, mötesrum och hörsal mm.
Bergrummen omfattar ca 6 000 kvm BTA. Dessa har skyddats från inträngande vatten från berget med en tunnelduk som har ca 50 cm distans från bergväggen och innehåller ett antal ”inspektionsluckor” med blixtlås och en bakomliggande stålvajerkonstruktion var fjärde meter. Takhöjden är ca 7 meter i mitten och tanken är att bygga arkiven i en s.k. dubbeldäckare med tätpackningssystem i två våningar.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Relay Installation AB
ARKITEKT: Ahrbom & Partner
UPPDRAGSÅR: 2018
ORT/PLATS: Årstadal / Liljeholmen
STORLEK/YTA: 6 600 kvm 
KOMPETENSER: El- och Telesystem och Belysning

Prenumerera på våra nyheter