Exengo

Kv Brofästet

Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden byggs med ett utpräglat hållbarhets- och miljötänk. Staden planerar området för en hållbar livsstil med satsningar på energieffektiva bostäder, få parkeringsplatser för bilar, effektiv kollektivtrafik samt bra cykelmöjligheter.

Tack vare gröna tak och gårdar upprätthåller byggnaderna områdets ekosystemtjänster och bidrar till lokalt omhändertagande av dagvatten. Energiförbrukningen är hälften av Stockholms genomsnitt och på en del tak planeras för solceller som tillåter byggnaderna att producera en del av sin egen energi.

Det byggs ca 90 bostadsrättslägenheter fördelade på EsplanadhusetGårdshusen och Parkhuset. Dessa hus följer under miljömålet “Hållbar energianvändning”  där energikrav avser att i nyproducerad byggnad ska energianvändning vara högst 55 kWh/m2 och år.

Exengo har utfört projektering av VVS och Energiberäkningar.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Besqab
ARKITEKT: White Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2015-2016
ORT/PLATS: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
STORLEK/YTA: ca 8 900 kvm
KOMPETENSER: Energisamordning och VVS

Illustration: White Arkitekter

Prenumerera på våra nyheter