KV Brädstapeln 13

Den långsmala kontorsbyggnaden i tegel mot Fleminggatan som utgör en del av det välkända Trygg-Hansa-huset, uppfört år 1972-1973, ska genomgå en invändig totalrenovering. Huset som är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringssystem ritades av Anders Tengbom och Stefan Salamon.

Byggnaden ska få helt nya installationssystem för värme, luftbehandling, el, belysning och utföras för en större flexibilitet gällande kontorshyresgästytor. Det nuvarande teknikrummet på yttertak idag innehållande luftbehandlingssystemet ska förberedas för kontor då nya luftbehandlingssystem installeras i husets garage.

Huset ska certifieras enligt BREEAM-SE, nivå Very Good. Att certifiera en ombyggnation är komplext och ställer höga krav på projekteringen.

Exengo utför projektering av samtliga installationssystem förutom sprinkler. 

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2020 – pågående

Ort

Kungsholmen, Stockholm 

Yta

ca 12000 kvm

Fotograf

Exengo