Exengo

KV Brädstapeln 13

Den långsmala kontorsbyggnaden i tegel mot Fleminggatan som utgör en del av det välkända Trygg-Hansa-huset, uppfört år 1972-1973, ska genomgå en invändig totalrenovering. Huset som är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringssystem ritades av Anders Tengbom och Stefan Salamon.

Byggnaden ska få helt nya installationssystem för värme, luftbehandling, el, belysning och utföras för en större flexibilitet gällande kontorshyresgästytor. Det nuvarande teknikrummet på yttertak idag innehållande luftbehandlingssystemet ska förberedas för kontor då nya luftbehandlingssystem installeras i husets garage.

Huset ska certifieras enligt BREEAM-SE, nivå Very Good. Att certifiera en ombyggnation är komplext och ställer höga krav på projekteringen.

Exengo utför projektering av samtliga installationssystem förutom sprinkler. 

FASTIGHETSÄGARE / KUND: Europa Capital/ NCAP
BESTÄLLARE: LA-Gruppen
UPPDRAGSÅR: 2020
ORT/PLATS: Fleminggatan/Scheelegatan, Stockholm
STORLEK / YTA: ca 12 000 kvm
KOMPETENSER: VVSEl- teleBelysningStyr och automationEnergi

Prenumerera på våra nyheter